Voor de creatieve Erflanden bewoners gaan we Kerstbakjes maken!
Er is professionele begeleiding aanwezig en uiteraard koffie en thee.

Datum*:
07 december 2015, 20:00 uur
uitwijkdatum, indien 07 december vol is, 10 december 2015
Locatie:
Citroenvlinder 3
Zelf meenemen:
bakje of schaal, snoeischaar en een goed humeur!
Deelnamekosten:
€ 10,00
Opgave:
per email naar ac-erflanden@live.nl voor 05 december 2015

*Maximaal 15 deelnemers per avond


Kerststukjes 2015