De inschrijving voor de vierde editie van de  Erflandenrun 18 mei aanstaande is geopend!

Net als vorige jaren staan de routes alvast online voor wie de route alvast wil trainen. Hieronder zie je de linkjes naar de routes toe (PDF bestand). Loop je de 5 kilometer dan doe je het rondje twee keer. Loop je de 10 kilometer dan loop je het rondje vier keer. Voor de Kidsrun geldt dat één rondje 1 kilometer is. De G run is ook 1 kilometer.

Erflandenrun

Kidsrun


Op 18 mei is de vierde editie van de Erflandenrun.

Programma:

18:00 1KM Kidsrun (inschrijving € 2,-)
18:05 1KM G Run (inschrijving € 2,-)
18:30 2KM Kidsrun (inschrijving € 2,-)

19:15 5KM en 10KM Erflandenrun (inschrijving € 7,50)

De 5 en de 10KM starten dit jaar weer gezamenlijk!

Tijdens de run zullen er een aantal verkeersmaatregelen nodig zijn om te zorgen voor een onbelemmerde doorgang voor lopers en veiligheidsdiensten.

De volgende straten zullen hiervoor tussen 17:45 tot 21:30 (gedeeltelijk) afgesloten zijn:
Atalanta; Bittervoorn; Blankvoorn; Boswitje; Citroenvlinder; de Laan; Keizersmantel; Koningspage; Zuiddreef (Na de Elrits); Noorddreef (Na nr. 36); Oranjetip; Ruisvoorn; Zilvervlek; Rotsvlinder (Startlocatie ter hoogte van huisnummers 2-14).

Wil je meedoen met de Erflandenrun? Ga dan naar www.inschrijven.nl!